Bu site;

   Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 9'da belirtilen, "Teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda, avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Meslek Kuralları'na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir."

ilkesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 
 

BİZ KİMİZ ?Büromuz 1994 yılında Av. Serdar Çetin ve Av. Ercan Selek Tarafından kurulmuş olup şuan için altı personeli ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Hızla globalleşen ve değişen dünyada yerini almaya çalışan ülkemiz için bu uyum sürecinde hukukun en temel öğe olduğu görüşünde olan, Uyuşmazlığın çözümünde kalıplara sıkışmışlığın ve dar çerçeveden bakışın yerini geniş vizyon, sağduyu ve süratli çözümlerin alması gerektiğini bilinci ile hareket eden, Yaşamın bir parçası hukukta en sağlıklı yaklaşımın, sorunlar oluşmadan önce, hukuksal ilişkinin temelinin doğru ve sorunları önleyebilecek düzenlemelerle kurulmasını sağlayan koruyucu hukuk' a inanan , Ticari ve özel hayata ilişkin her tür bilginin mahremiyeti ve özenle saklanması gerektiğine inanan bir felsefemiz vardır.